Hướng dẫn sử dụng và Phần mềm bộ trắc nghiệm enjoy

Hướng dẫn sử dụng và Phần mềm bộ trắc nghiệm enjoy

Phần mềm trả lời trắc nghiệm Enjoy là phần mềm đi kèm cùng thiết bị trả lời trắc nghiệm Enjoy. Giúp giáo viên có thể dễ dàng soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm và tiến hành kiểm tra học sinh một cách chính xác, công bằng và đặc biệt là cách sử dụng rất đơn giản và tiện lợi. Thiết […]

Hướng dẫn căn chỉnh bảng -Phần mềm white board – hỗ trợ bảng tương tác

Hướng dẫn căn chỉnh bảng -Phần mềm white board – hỗ trợ bảng tương tác

Hướng dẫn định vị bảng tương tác : Vào Start – tìm kiếm tablet pc settings Chon tablet pc settings ra bảng Bấm vào calibration ra bảng căn chỉnh , bấm trực tiếp các điểm trên bảng. Bấm xong ra hội thoại chon OK. Kiểm tra độ lệch của điểm – vẫn lệch thực hiện lại thao tác… không được ở hội thoai Chọn reset thực hiện calibration […]